Misiunea, viziunea și valorile

facebook instagram twitter youtube linkedin

passion led us hereMisiunea

Bunul Samaritean este o organizație creștină care sprijină copii şi tineri defavorizați și familiile lor prin:

  • Acordarea de sprijin material care să le îndeplinească nevoile de bază şi astfel să aibe o viață mai sigură
  • Sprijinirea lor în a constui pe abilități şi talente existente pentru a se descurca singuri

Bunul Samaritean se implica deasemenea în mod proactiv în comunitate pentru a întrerupe cercul vicios al abandonului copiilor determinat de sărăcie.

Viziunea

Dorim să creăm o lume în care orfanii să nu mai fie fără adăpost, flămânzi sau fără îndemânări şi oportunităţi de a se integra în societate; o lume unde copiii nu sunt abandonaţi ci au un mediu familial sigur şi oportunităţi de a-şi dezvolta potenţialul cu care Dumnezeu i-a înzestrat.

Valorile

Echipa Bunului Samaritean se angajează să urmeze aceste principii și valori directoare în activitatea sa în vederea îndeplinirii misiunii și viziunii organizaţiei:

  • Să demonstreze dragostea și compasiunea creștină urmând exemplul lui Hristos în activitățile sale zilnice
  • Să respecte beneficiarii săi și să aibă încredere în capacitatea lor de a se schimba în bine și de a-și asuma în mod progresiv toate responsabilitățile fundamentale ale vieții
  • Să acționeze cu profesionalism, integritate și onestitate fiind astfel un model pentru beneficiari
  • Să mențină un spirit de muncă în echipă în întreaga organizație

 

Oferim o șansă. Transferăm îndemânări. Construim un viitor mai bun.