Programe

facebook instagram twitter youtube linkedin

Ce facem

  • Integrare socio-profesionalăasistenta sociala – sprjin de urgență pentru cei care părăsesc instituțiile de ocrotire, ajutor în căutarea unui loc de muncă; cursuri pentru dobândirea de deprinderi de viață (igienă, nutriție și sănătate, gătit, gestionarea banilor, abilități de comunicare, dezvoltarea carierei), sprijin pentru rezolvarea actelor de identitate pentru cei fără domiciliu, dezvoltare cultură instituţională, cunoaşterea unor legi şi prevederi aplicabile celor dezavantajaţi, etc.
  • Programe pentru prevenirea abandonului copilului—susţinere materială a familiilor identificate cu risc crescut de abandon
  • Programe educaționalebursieri ctic 2016 - sprijin acordat copiilor de orfani care merg la școală sau la grădiniță, sprijin orfanilor din instituții, copiilor din familiile cu venituri mici, sprijin financiar pentru absolvirea unui curs vocațional, sprijin pentru absolvirea liceului/facultății pentru studenții fără posibilități sau cu posibilități reduse, sprijin pentru copii şi tineri cu talenţ deosebit. Din 2010 sunt oferite burse şi elevilor cu merite deosebite.
  • Program de locuire - oferirea de spații de locuit către orfani, construirea de locuințe (în parteneriat cu Habitat for Humanity și alte organizații similare) pentru orfani și familiile lor care pot să ramburseze costul locuinţelor într-o perioadă de maximum 20 de ani fără dobândă și fără profit
  • Program medical și dentar
  • Program pentru modernizarea spitalelor de stat - sprijin pentru spitale de stat în echiparea lor cu echipamente medicale

 

Oferim o șansă. Transferăm îndemânări. Construim un viitor mai bun.