Sponsorizări companii

facebook instagram twitter youtube linkedin

echarrisCompanii locale, naţionale sau multinaţionale pot face o diferenţă în societate sprijinind misiunea noastră . Sponsorizările pot fi:

  1. bănești
  2. material didactice, echipamente, materiale de construcţie, produse,
  3. prestare servicii profesionale inclusiv de execuţie lucrări de construcţie,
  4. bunuri de larg consum,
  5. autovehicole,
  6. terenuri, locuinţe sau alte proprietăţi.

Sponsorizările pot fi făcute conform Legii Sponsorizării şi sunt complet deductibile luând în considerare prevederea 20% din impozit pe profit - 5‰ din cifra de afaceri din codul fiscal, una dintre cele mai bune din Europa. După descărcarea contractului de sponsorizare aflat aici și completarea lui, puteți face transferul bancar al sponsorizării din țară sau străinătate astfel:

Numele băncii: Bancă Comercială Română, Sucursala Beiuş

Adresa băncii: Str. P-ţa S. Vulcan nr. 11, Beiuş, Bihor 415200

Cod swift: RNCBROBU

Conturi bancare (IBAN):

Pentru sponsorizări în Lei: IBAN RO83RNCB0034021802850001

Pentru sponsorizări în Dolari SUA: IBAN RO29RNCB0034021802850003

Pentru sponsorizări în Euro: IBAN RO56RNCB0034021802850002

Pentru sponsorizări în GBP: IBAN RO56RNCB0034021802850009

Numele beneficiarului este: Bunul Samaritean Beius, str. Poet Gheorghe Pitut (fostă Iazului) nr. 11, ap. 2, Beius, Bihor, cod fiscal 9411344.

Companii Sponsorizări punctuale

O companie poate decide să sponsorizeze misiunea Bunului Samaritean pe una din cele 6 căi de mai sus o singură dată, ca să testeze impactul şi să verifice o posibilă relaţie de colaborare pentru un termen mai lung.

Companii Sponsorizări multianuale

Companiile pot alege dintru început sau după o primă sponsorizare punctuală sponsorizări anuale determinate ca sumă sau nedeterminate, stabilind eventual numărul de ani.

Companii Sponsorizări prin parteneriate explicite

Bunul Samaritean şi Compania Sponsor decid un parteneriat bine definit ca sumă de bani ori contribuție în natură de sponsorizat anual, alte implicări ca și numărul de echipe de voluntari pe an şi numărul de ani ai colaborării. Această formă este cea mai productivă pentru părţi şi implicit pentru cauza celor lipsiţi de adăpost decent.

Beneficiile companiilor sponsor variază de la fidelizare clienţi, fidelizare angajaţi, expunere pozitivă în mass media, sentimentul datoriei împlinite faţă de comunitatea de unde îşi extrage profitul, expunerea produselor sale – materiale de construcţie, etc.

Procedura de lucru

  1. Compania sponsor poate decide să sponsorizeze Bunul Samaritean fără o întâlnire preliminară, în diferite situaţii, incluzând aici dar fără să ne limităm la perioadele campaniilor aferente dezastrelor naturale, etc. Stabilirea condiţiilor de sponsorizare, a beneficiilor sau a cuantumului contribuţiei făcându-se telefonic sau prin poşta electronică iar circulaţia contractului de sponsorizare de semnat - prin curier.
  2. Bunul Samaritean sau Compania sponsor activează o întâlnire de cunoaştere faţă în faţă în urma căreia părţile decid eventual derularea unei sponsorizări
  3. Are loc documentarea sponsorizării prin semnarea unui contract de sponsorizare şi ulterior derularea ei
  4. La sfârşit de proiect respectiv anual părţile evaluează rezultatele colaborării şi decid pentru viitor.

Descarcă contract de sponsorizare

 

Oferim o șansă. Transferăm îndemânări. Construim un viitor mai bun.