Program de prevenire a abandonului

facebook instagram twitter youtube linkedin

Ajutaţi o mamă singură, o familie săraca să-şi crească proprii copii şi să nu-i abandoneze într-un centru de plasament. Ajutaţi un copil în plasament familial simplu să aibă o viaţă decentă şi fericită.  Asiguraţi-le necesarul pentru a avea nevoile lor de bază acoperite – mâncare, haine, încălţăminte, servicii medicale, suport financiar ocazional.

Prin acest program ajutăm trei categorii de persoane defavorizate:

  • Părinţi singuri care au venit redus să-şi crească copii, în special asemenea părinţi care au mulţi copii în îngrijirea lor şi care nu au alt suport familial (din partea bunicilor sau ai rudelor). Acestea sunt familii unde copiii sunt în mare risc de abandon datorită sărăciei. Noi le furnizăm donaţii ce acoperă nevoi de bază ca şi alimente, haine, încălţăminte, produse de igienă, servicii medicale sau suport financiar ocazional.

  • Familii numeroase foarte sărace dintre care unii de etnie rroma. În cultura lor fetele se mărită foarte de tinere. Pentru că încep viaţă de familie aşa de devreme, unele dintre ele pot să aibă în viaţa lor până la 15 naşteri! Neavând posibilităţi să-şi câştige pâinea de zi cu zi (femeile de obicei nu lucrează ci îngrijesc copiii şi casa iar bărbaţii sunt needucaţi şi cu posibilităţi de a se angaja reduse), mulţi cerşesc sau comit furturi ca să supravieţuiască. Mulţi dintre copiii lor se înbolnăvesc sau mor la o vârstă fragedă; alţii sunt abandonaţi la naştere. Datorită sărăciei la majoritatea familiilor de rromi, ei sunt incapabili să îngrijească aşa de mulţi copii şi aşa ajung la soluţiile mai uşoare de abandon sau avort. Aproape 80% dintre copii abandonaţi sunt de etnie rromă.

  • Copii abandonaţi care se afla în aşa numitul plasament simplu (la asistenţi maternali). Acest plasament înseamnă că parinţii biologici îşi păstrează drepturile parinteşti iar în aceeaşi timp copiii trăiesc într-o familie. De obicei asistenţii maternali sunt plătiţi cu contract de muncă de statul român precum şi primesc alocaţie lunară care să acopere anumite costuri ale copilului, costuri de hrană, încălţaminte, medicamente, etc. În anumite cazuri totuşi când se pensionează sau le expiră atestatul de asistenţi maternali, statul român prin legislaţia sa nu prevede acordarea acestei alocaţii şi nici a salariului. Din partea statului se primeşte numai un ajutor simbolic material de 90 lei/lună, ceea ce este foarte insuficient ca să acopere nevoile copilului. Sub povară financiară în care se află familia (asistentul maternal) aceşti copii sunt în risc să fie trimişi înapoi în instituţia de ocrotire sau la un alt asistent maternal. În ciuda problemelor financiare „familia” lor doreşte să îi îngrijească în continuare datorită ataşamentului special creat. Dorim să prevenim ca aceşti copii să fie trimişi înapoi în instituţie, astfel suferind din nou sentimentul de abandon sau trăind în condiţii de sărăcie.

 

   Donează

Oferim o șansă. Transferăm îndemânări. Construim un viitor mai bun.